Söker du en alternativ väg till hälsa?

Då kan klassisk homeopati vara något för dig

 

Denna behandlingsmetod utgår från att varje individ har en inneboende kraft som håller kroppen i balans. Rubbas denna balans, börjar vi känna oss sjuka. Det kan till exempel bero på: stress, vår miljö, vad vi äter och hur stark vår konstitution är från början. Med hjälp av homeopatiska medel hjälper vi kroppen att stimulera den egna läkningsförmågan till att komma i balans igen.

 

Homeopatins grundprincip är "lika botar lika". Det innebär att ett ämne som framkallar vissa symptom hos en frisk människa kan bota liknande symptom hos en sjuk människa. Varje individ är unik och reagerar på sitt specifika sätt med individuella sjukdomssymptom, därför kan två individer med samma sjukdom få olika medel. De flesta sjukdomar - akuta, kroniska, fysiska eller psykiska - kan behandlas med homeopati.

 

 

 

HEDERSJÖ HOMEOPATI

Patrullvägen 5

Oskarshamn

 

Tel: 072 316 69 70

jenny@klassiskhomeopati.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved